Nordijsko skijanje

1. Vrijeme trajanja časa skijaške obuke i obuke za klasiku: 45 minuta do sat vremena.

2. Skijaška obuka, izvodi se na terenima Nordijskog centra „Dvorišta“, koji je udaljen 5 kilometara sa olimpijske planine Jahorine. Na raspolaganju su uređene staze za nordijsko i klasično skijanje u dužinama od: 1 km, 1,5 km, 2 km, 2,5 km, 3,30 km, 4 km i 5 km. Polaznici će učiti osnove tehnike, klizni korak sa lijeve i desne noge, tehnike ravnoteže na smučkama, spust položaj, prestupni korak i druge napredne djelovi tehnike.

1 ČAS CIJENA
1 osoba 20€
2 osobe 30€

1 ČAS + KOMPLETNA OPREMA u koju uključuju: Skije, skijaške cipele i skijaški štapovi.

1 ČAS CIJENA
1 osoba 30€
2 osobe 40€
2 ČASA CIJENA
1 osoba 45€
2 osobe 55€


3. Iznajmljivanje opreme u koju uključuju: skije, skijaške cipele i skijaški štapovi. CIJENA PO DANU: 20 € (za više od 4 dana cijena 15 € po danu). Navedene cijene kao i uslovi iznajmljivanja i obuke, se odnose za nordijsku disciplinu klasičnog trčanja.

4. Za sve korisnike skijaške obuke, obezbjeđena je prostorija za presvlačenje sa grijanjem koja se nalazi na stadionu Nordijskog centra „Dvorišta“.

5. Za korisnike skijaške obuke, postoji mogućnost organizovanja prevoza do Nordijskog centra „Dvorišta“ i povratka.